Zpět

Jak navýšit Energii a Testosteron? Zkuste infračervené světlo!!

Proč řada vrcholových sportovců a olympioniků využívá červené a infračervené světlo jako jeden z hlavních nástrojů navýšení výkonu, regenerace a obnovy sil? Co se skrývá ve slunečním záření, co je fotobiomodulace a proč americká společnost NASA přišla s programem využití červeného světla ve vesmíru?

Důkazy příznivých účinků terapie světlem – také nazývané fotobiomodulace – jsou opravdu přesvědčivé. Již několik tisíc studií dokázalo, že pokud přístroj zkombinuje tu správnou vlnovou délku světla s tím správným množstvím energie, výkonem a osvitem, pak terapie světlem dosáhne skvělých příznivých výsledků. Patří mezi ně:

Působivý seznam, že ano? Ale jak může terapie červeným a blízkým infračerveným světlem vlastně dosáhnout těchto výsledků? Co se vlastně v našich tělech děje? Proto se v tomto příspěvku pokusím zajít o krok dál a odpovědět na klíčovou otázku:

Jak vlastně terapie červeným světlem funguje na buněčné úrovni?

Začněme vysvětlením, jak mají naše buňky fungovat. Všechny živé organismy potřebují vytvořit určitý druh buněčné energie nazývané adenosintrifosfát neboli ATP. Někdo dokonce nazývá ATP „energetickou měnou života“. ATP je malá molekula, která má obrovský úkol: zajistit použitelnou energii pro naše buňky.

Většina z těchto aktivit se děje uvnitř mitochondrií, „elektráren“ buňky. Pro potřeby tohoto článku se zaměříme na poslední krok – oxidativní fosforylaci. Předpokládá se, že právě zde terapie světlem pomáhá nejvíce. Tento čtvrtý krok buněčného dýchání zahrnuje elektronový transportní řetěz. Jak elektrony postupují tímto řetězem dochází k uvolnění energie a ta je použitá k pumpování protonů ven z mitochondriálních matrix, čímž se vytváří gradient. Protony se dostanou zpět do matrix skrze enzym zvaný ATP syntáza, který vytváří ATP.

Odkud se ale ATP syntáza bere? Enzym nazývaný cytochrom c oxidáza (CCO) pomáhá kyslíku vázat se s nikotinamidadenindinukleotidem (NAD) + hydrogenem (H)-NADH pro vytvoření nutných hydrogenových iontů, které produkují ATP syntázu. Pokud si něco máte zapamatovat, pak je to právě toto: kyslík plus NADH je dobrá věc, pokud jde o zdravou funkci buněk.

Co se děje, pokud naše buňky nejsou zdravé?

Když onemocníme, zraníme se, jsme ve stresu a podobně, pak mitochondrie v našich buňkách mohou produkovat přebytek oxidu dusnatého (NO). Abychom tyto důsledky pochopili, vraťme se k malému enzymu – cytochrom c oxidáze. Během vytváření ATP syntázy, oxid dusnatý soupeří s kyslíkem a váže se na cytochrom c oxidázu. To následně zastaví produkci ATP a tím se zvyšuje oxidační stres, který může vést k buněčné smrti.

V krátkosti – stresované buňky produkují oxid dusnatý, který se váže na cytochrom c oxidázu a zastavuje tvorbu ATP syntázy.

Jak tedy terapie červeným světlem může navrátit buněčné zdraví?

Oxid dusnatý soupeří s kyslíkem a váže se s cytochrom c oxidázou, což nakonec zastavuje produkci ATP. Proto, co se týká oxidu dusnatého, můžeme považovat červené a blízké infračervené světlo za hrdiny. Jde o to, že červené a blízké infračervené světlo (s tou správnou vlnovou délkou a intenzitou) ničí spoje mezi oxidem dusnatým a cytochrom c oxidázou. To umožňuje kyslíku vázat se na NADH, což obnovuje obvyklou dráhu hydrogenovým iontům pro tvorbu ATP syntázy = tvorba energie.

Jak červené a blízké infračervené světlo podporuje tvorbu ATP?

Stručná odpověď zní: rozbitím hlavní překážky na cestě k ATP a produkci vody, čímž je škodlivý nadbytek oxidu dusnatého. Během vytváření ATP syntázy, oxid dusnatý soupeří s kyslíkem, což způsobuje zastavení produkce ATP. To také zvyšuje oxidační stres, který může vést k buněčné smrti. Fotony v červeném a blízkém infračerveném světle podporují elektrony, které pomáhají přerušit vazby oxidu dusnatého, a tak se H+ ionty můžou pohybovat tímto procesem efektivněji, což vede k vytvoření větší ATP energie, která pohání naše buňky a celé naše tělo.

Závěrem k ATP

Čím efektivněji vytváří buňky ATP energii skrze buněčné dýchání, tím lépe se naše tělo cítí a funguje. Červené a blízké infračervení světlo stimuluje mitochondrie a funguje proti oxidu dusnatému a oxidačnímu stresu, který oslabuje naše buňky a zpomaluje nás. A jakmile jsou naše buňky opět zdravé, vidíme následující benefity, které byly znovu a znovu dokázány díky publikované odborné literatuře:

Zvýšená produkce kolagenu díky stimulaci fibroblastů skrze uvolnění cytokinů

Zvýšená cirkulace krve díky vytváření nových kapilárií

Zlepšení protizánětlivých emisí díky zvýšené aktivitě lymfatického systému

Zlepšení regenerace svalů, vrcholného atletického výkonu a hubnutí

Zlepšení plodnosti

Snížení zánětů a bolestí v kloubech

A věřte tomu nebo ne – je toho mnohem více! Více níže.

Terapie červeným světlem zvyšuje testosteron a plodnost u mužů!!

Co dělá muže mužem? To je složitá otázka. Ale z ryze biologického hlediska je odpověď jednoduchá: je to hormon testosteron. Muži produkují mnohem více testosteronu než ženy. Je zodpovědný za mnoho vlastností, které považujeme za mužské – hlubší hlas, ochlupení hrudi, svalnatou postavu atd a infračervené světlo může výrazně zvýšit jeho produkci.

Infračervené světlo a testosteron

Bohužel kolem 30. roku věku začne hladina testosteronu klesat. Je to normální, ale nese to s sebou spoustu výzev, a to nejen u sportovců spojených se sportovním výkonem jako je snížená sexuální funkce, méně energie, úbytek svalové hmoty a nárůst tuku. A co je horší, testosteron je nepříznivě ovlivňován spoustou běžných problémů, které dnes ovlivňují téměř všechny muže jako je špatná strava, stres, nedostatek spánku – a to je pouze pár z nich.

Studie ukazují, že červené a blízké infračervené světlo podporuje produkci ATP v Leydigových buňkách, které vytváří testosteron, zvyšuje produkci energie a pomáhá poměrně výrazně zvýšit množství tohoto hormonu.

Studie potvrzují, že terapie červeným a blízkým infračerveným světlem zvyšuje tvorbu testosteronu

K překvapení mnoha se prokázalo, že vystavením trupu nebo varlat světlu došlo u mužů ke zvýšení testosteronu. Studie zkoumající vliv světla na varlata pochází již ze 30. let 20. století. V úvodní studii z roku 1939 bylo zjištěno, že hladina testosteronu se zvýšila o 120 % při vystavení účastníkovi hrudi ultrafialovému světlu. Co je ještě působivější, hladina testosteron se zvýšila o 200 %, pokud byla světelnému záření vystavena oblast genitálií. Takže už vám je vám jasné, v jaké poloze já sedím před svým panelem. 🙂 – foto výše.

Jogín Brian Coones praktikuje expozici slunečnímu záření několikrá týdně :-).

Přestože většina lidí omezuje vystavování se UV světlu kvůli možnosti vzniku rakoviny, tato téměř 100 let stará studie demonstrovala pozitivní dopad přirozeného světla na produkci testosteronu.

I dnes další a další studie ukazují pozitivní výsledky terapie světlem na hladinu testosteronu.

Studie v Biomedical Research z roku 2013 zkoumala vliv světelné terapie na produkci testosteronu u krys. Tato studie zjistila, že světelná terapie při 670 nanometrech (nm) zvýšila hladinu testosteronu bez žádných zaznamenaných vedlejších účinků. Díky jejich zjištění vědci konstatovali, že terapie světlem může potencionálně fungovat jako alternativní léčebná metoda k tradičním testosteronovým léčbám.

Pozitivní výsledky byly zaznamenány i u zkoušky s lidmi. Náhodně rozložená, placebem kontrolovaná studie vykonávaná v roce 2016 Univerzitou v Sieně vyhodnocovala muže s nízkou sexuální touhou. Zjistilo se, že terapie světlem zvýšila hladinu testosteronu, což vedlo k lepšímu sexuálnímu uspokojení. I přesto že šlo o malou pilotní studii, naznačila, že terapie světlem opravdu vede ke zvýšení hladiny testosteronu.

Studie vlivu červeného a infračerveného světla na člověka

Klinicky prokázané účinky

1) Zvýšení sportovního výkonu a energie: 

Ve spojení se zdravým životním stylem mohou mít světelné terapie systémové výhody, protože fungují zlepšením buněčného zdraví v celém těle. Když vaše buňky pracují efektivněji a produkují více energie ATP, tím lépe můžete vypadat a cítit se. Další informace o buněčných funkcích, mitochondriích, energii ATP a světelné terapii najdete zde. Studie zde | zde | zde |

Červené světlo pomáhá nejen regeneraci, ale stimuluje také růst svalů. Jedna studie z European Journal of Applied Physiology porovnávala svalový růst a sílu mezi dvěma skupinami sportovních týmů: jedna skupina využívala světelnou terapii kombinovanou se cvičením, druhá pouze trénovala. Výzkumníci prokázali, že tloušťka a síla svalů byla u první skupiny významně zlepšena (o více než 50 %!) – studie zde. Tyto výsledky byly jasně měřitelné pomocí ultrazvukového zobrazování a isokinetické dynamometrie.

Jiná studie na profesionálních hráčkách basketbalu prokázala jasně pozitivní vliv terapie červenýnm světlem na jejich vytrvalost a kvalitu spánku. |zde|

2) Protizánětlivé funkce: 

Jak víme, každý stres, fyzický nebo psychický, zvyšuje prozánětlivé stavy v našem těle. Každý den se potýkáme s řadou stresorů v různých podobách: psychický stres, fyzický stres v podobě tréninku, nedostatek spánku, špatné ovzduší, elektrosmog, atd. To vše se podílí na zvyšování prozánětlivých stavů a vede k zánětů, který senprojevuje v různých podobách.

Terapie červeným a blízkým infračerveným světlem pomáhá přirozenému procesu zánětu vašeho těla, jak se zotavujete po tréninku z nemoci nebo zranění. Podívejte se na tento příspěvek Dr. Michaela Hamblina z Harvardské lékařské školy, kde se dozvíte více o účincích terapie červeným světlem na záněty. Studie| zde | zde | |zde |

3) Svalová regenerace 

Když tvrdě trénujete, vaše tělo podstupuje ve větší či menší míře fyzické napětí a stres. A tak regenerace svalů a šlach je pro vás zásadní. Červené světlo pomáhá z bolesti a námahy rychleji i proto, že výrazně urychluje mikrocirkulaci krve. Takže regenerace probíhá kratší dobu, aniž byste si ublížili. Můžete tak trénovat více než ostatní, což vám přináší konkurenční výhodu bez ohledu na sport, který zrovna hrajete. Studie | zde | zde |

4) Vylepšený průtok krve: 

Jednou z potenciálních výhod světelné terapie je významné zvýšení krevního oběhu a mikrocirkulace. To naznačuje, že tkáně přijímají více kyslíku a dalších živin, které jsou důležité pro výkon, regeneraci a hojení. Světlo zároveň pomáhá tělu a oběhovému systému zbavit se toxických látek. Studie | zde |

5) Psychika a kognitivní funkce

Jedna klinická studie zkoumala muže a ženy s anamnézou traumatického poranění mozku. Pacientům byla podávána červená a NIR světelná léčba během 18 sezení po dobu 6 týdnů. Výzkumníci u skupiny zaznamenali zlepšení spánku, výkonných funkcí, sociálního fungování a také větší schopnost plnit úkoly a aktivity. U účastníků došlo i ke zlepšení deprese, úzkostibolesti hlavy a celkovému sebepoznání. Studie zdezde | 

6) Zdraví pokožky a kůže

Studie zde zjistily, že světelná terapie zlepšuje kvalitu pleti pokožky, snižuje známky stárnutí a vrásek, urychluje hojení ran a jizev a zvyšuje přírodní produkci kolagenu. Studie | zde | | zde |

V jedné placebem kontrolované studii zaznamenalo 74 % účastníků viditelné zlepšení jemných čar a vrásek. Přírodní červené a blízké infračervené světlo bylo také zmíněno v klinických studiích, které zkoumaly jeho okamžitý terapeutický účinek na příznaky bolestivých stavů kůže.

7) Kloubní bolest a zánět kloubů

V roce 2000 publikoval časopis Journal of Rheumatology podrobný přehled o tom, jak efektivní by mohla být světelná terapie pro léčbu artritidy. Tento článek popsal výsledky ve třinácti náhodně kontrolovaných studiích – odkaz zde. Nejlepší výsledky byly prokázány u pacientů trpících revmatoidní artritidou, přičemž světelná terapie snížila bolest účastníků o 70 % ve srovnání se skupinou využívající placebo. Studie | zde | | zde |

8) Spánek a cirkadiální rytmy

Nejen u mých klientů, ale i já vidím, jak pravidelné používání červeného a blízkého infračerveného světla zlepšuje kvalitu spánku. Umělé světlo může narušit náš cirkadiánní rytmus. Červené a blízké infračervené světlo dělá opak – pomáhá resetovat naše vnitřní hodiny. Klinické studie ukazují, že světelná terapie také zvyšuje přirozenou produkci melatoninu a s ním i kvalitu spánku. Protože spánek je energie a „energie je všechno.“ Studie zde | zde |

9) Anti-aging

Terapie červeným světlem zlepšuje fungování buněk. Obnovením přirozené funkce buněk existuje dobrá šance, že pravidelná terapie červeným světlem způsobí, že se budete cítit a vypadat mladistvě. Ale pamatujte: vlnová délka a intenzita jsou důležitými faktory, které je nutné vzít při výběru zařízení pro terapii červeným světlem v potaz. Ujistěte se, že jste si vybrali přístroj, který dodává červené světlo té správné vlnové délky a optimální síly (viz. výše).

Studie ZDE zjistily, že světelná terapie zlepšuje tón a pleť pokožky, snižuje známky stárnutí, urychluje hojení ran a jizev a zvyšuje přírodní produkci kolagenu – studie ZDE. V jedné placebem kontrolované studii zaznamenalo 74 % účastníků viditelné zlepšení jemných čar a vrásek. Přírodní červené a blízké infračervené světlo bylo také zmíněno v klinických studiích, které zkoumaly jeho terapeutický účinek na příznaky bolestivých stavů kůže, jako je psoriáza, herpes a akné.

10) Regulace štítné žlázy

Někteří ji považují za hlavní regulační hormon těla, významně se totiž podílí na výrobě buněčné energie. Jak již bylo zmíněno výše, výroba energie je zásadní pro výkon i obnovu svalů. Studie, které byly provedeny na štítné žláze zjišťovaly, zda může terapie s (blízkým) infračerveným světlem pomoci normalizovat hladinu hormonu štítné žlázy, a tak potenciálně pomáhat svalové výkonnosti.

11) Léčivé rány a popáleniny

Léčba červeným světlem byla prokázána v pokusech, které zkoumaly léčení ran, popálenin a jizev – díky uvolňování cytokinů a chemokinů v buňkách. Studie z roku 2018 u pacientů s diabetem zjistila, že skupina léčená LED zařízením po dobu 8 týdnů měla jizvy posléze menší v porovnání s non-LED skupinou. Studie ZDE.

12) Mikrobiom

Vědci z Austrálie potvrdili například pozitivní vliv červeného světla na lidský mikrobiom. (Studie ZDE.) Další studie vlivu infračerveného světla na lidský mikrobiom je např. ZDE.

Jaké světlo zvolit?

Na trhu je spousta zařízení, které obsahují červené nebo infračervené světlo. Jen málo z nich však poskytuje takovou kvalitu světel včetně výkonu, osvitu či optického osazení. Je zapotřebí brát v potaz i sílu průniku – tzn. jak hluboko do buněk světlo pronikne. V neposlední řadě jsou důležitým parametrem vlnové délky. Za mě jsou v tomto ohledu bezkonkurenční infrapanely Lighthacker, která sám využívám včetně řady mých klientů.Lighthacker. Všechny tyto parametry jsou bezkonkurenčně na nejvyšší úrovni včetně krásného designu. Tyto panely ne náhodou využívají špičkový sportovci napříč celou Evropou včetně Česka (Slavie Praha, Sparta Praha, Baník Ostrava, HC Hradec Králové,…).

Fotbalista pražské Sparty Ladislav Krejčí ml. během regenerace infrapanelem Lighthacker.

www.lighthacker.cz

Zdroje:

  • Ferraresi C, Hamblin M, and Parizotto N. “Low-level laser (light) therapy (LLLT) on muscle tissue: performance, fatigue and repair benefited by the power of light.” Photonics Lasers Med. 2012 November 1; 1(4): 267–286. doi:10.1515/plm-2012-0032.
  • Emília de Abreu Chaves M, Rodrigues de Araújo A, Piancastelli ACC, and Pinotti M. “Effects of low-power light therapy on wound healing: LASER x LED.” An Bras Dermatol. 2014 Jul-Aug; 89(4): 616–623.
  • Michael R. Hamblin. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. AIMS Biophys. 2017; 4(3): 337–361.
  • Raven, P. H.; Johnson, G. B.; Mason, K. A.; Losos, J. B.; Singer, S. R. How cells harvest energy. 2014 In Biology 10th ed. AP ed. pp. 122-146. New York, NY: McGraw-Hill.
  • Reece, J. B.; Urry, L. A.; Cain, M. L.; Wasserman, S. A.; Minorsky, P. V; Jackson, R. B. Cellular respiration and fermentation. In Campbell Biology. 2011 10th ed. pp. 162-184. San Francisco, CA: Pearson.