Můj přístup - Sport Hacking

Vrcholový sport se v posledních letech posunul na úplně jinou úroveň, než tomu bylo kdysi. V dnešní zrychlené době se zintenzivňují tréninky i tréninkové metody, posouvají se výkonnostní limity, zvyšují se radikálně nároky na sportovce po všech stránkách. Tomu by měla odpovídat i perfektní strava, dokonalá regenerace a vyrovnaná psychika, které spolu úzce souvisejí.

TRÉNINK, STRAVA, PSYCHIKA A REGENERACE jsou navzájem spojené nádoby, které se navzájem ovlivňují!

ilustrace_s_fotkami3_CZ

Vrcholový sportovec jde často za hranici "zdraví" a v naprosté většině si ať sportovci či trenéři bohužel neuvědomují souvislosti mezi tréninkem, regenerací, sravou a psychikou. I z toho důvodu jsem zastáncem celostního pohledu na přípravu sportovce - tzv. SPORT-HACKING.

IMG_7694IMG_7694Autor: Vít Schlesinger

Ve své praxi se setkávám s mnoha sportovci, kteří svou přípravu staví pouze na fyzickém tréninku - jsou unavení, vyčerpaní, podráždění, psychicky labilní a ztrácejí chuť trénovat. Jejich tělo nestačí tak rychle obnovovat síly – ať už proto, že málo nebo špatně regenerují, anebo se nesprávně stravují. ALe většinou je to trocha od každého. Pak mohou nechat na tréninku duši a není jim to nic platné.“

I po biochemické stránce je jejich tělo evidentně často přetrénované a přetížené, což nemá za následek jen výše zmíněné, ale i psychické výkyvy, nechuť a především každý následný trénink, do kterého nejdu odpočatý je často až kontraproduktivní.

 

Co je Sport Hacking

Sport Hacking přistupuje ke sportovci jako k celistvé osobnosti, jejíž výkonnost ovlivňují čtyři faktory: fyzický trénink, psychika, strava a regenerace. Z filozofie Sport Hackingu tedy vyplývá, že jedině správně motivovaný sportovec ve výborné fyzické i psychické kondici, který se vhodně stravuje, je otužilý, správně dýchá a věnuje dostatečnou dobu spánku a regeneraci, je schopen podat maximální sportovní výkon a udržet si optimální zdraví

 

Jedině celostní přístup k přípravě sportovce umožňuje efektivní a maximální využití potenciálu každého z nás

Celistvý pohled na sportovní přípravu, a tedy propojení všech zmíněných oblastí v jeden celek posune výkonnost sportovce na vyšší úroveň. „A nejen to, uplatnění zásad sport hackingu Vás posune za Vaše limity!


13319940_247087759001608_3377022658889740826_n